Monday, 23 March 2015

ANIMALS AND THEIR VARIOUS YORUBA NAMES

ANIMALS AND THEIR VARIOUS YORUBA NAMES
Cobra - Ọka
Ox , Bull - Malu
Spit - Snake
Snake -Ṣebe
Dog - Aja 
Grass cutter-Ọya A scaly animal/Pangolin -Akika
Crocodile -Ọoni
Alligator -Ahọnrihọn
Pig -Ẹlẹdẹ
Vulture -Igun, Gunnugun,
 Wood-Carrier -Arigiṣẹgi
Hawks - Asa
Palm Bird -Ologiri
A species of Bird -Olofẹrẹ -
Sparrow -Ologoṣẹ
Peacock -Ọkin
Squirrel -Ọkẹrẹ
Rabbit -Ehoro
crickets -Okinrin
Pouch Rat -Okete
Wild Goat -Edu
A species of Deer -Ekulu
Shark -Akurakuda
Rat/Mouse -Eku/Ekute
Earthworm -Ekolo
Sing Bird -Ẹyẹ-Orin
Partridge -Aparo
Horse -Ẹṣin
Donkey -Kẹtẹkẹtẹ
Camel -Rakunmi
Ass -Ibakasiẹ
Bat -Adan
Pelican -Ẹyẹ-Ofu
Water-bird -Osin
Dove -Adaba
Viper -Paramọlẹ
Sea-Gulls -Pẹju-pẹju
Yellow-haired Monkey -Sọmidọlọti/Oloyo
Sea-Bird -Yanja-yanja
Mosquito -Ẹfọn/Yanmu-yanmu
A species of Beetle -Yanrinbo
Raven -Ẹyẹ-Iwo
Snail-Igbin/Aginniṣọ
Freshwater Snail-Iṣawuru
Steer -Ẹgbọọrọ-Akọ Malu
Trout -Ẹja
Buffalo -Ẹfọn
Monkey-Ọbọ .
Ape -Ẹdun
Lizard-Alangba, -
Lobster-Alakasa
Boa-Constrictor Ere
Boar Ẹlẹdẹ-Igbo,
Gorilla, Baboon -Inaki, Inoki, Iro
Chimpanzee - Elegbede
Phython-Constrictor -Ojola
Electric Fish -Ojigi
Scorpion -Ojogan/Akeekee
Toad -Kọnkọ
Antelope -Egbin
Tick/Flee -Eegbọn
Hippopotamus -Erinmi
Rhinoceros -Ẹranko bi Imado.
Reynard (Fox) -Kọlọkọlọ
Hyena/Wolf -Ikoko
Giraffe -Agbanrere
Cow Abo-Malu
Crab -Akan
Wild Pigeon-Oriri
Porcupine -Oorẹ, Eerẹ, Ojigbọn
Black-Ants -Tanpẹpẹ
Centipede -Tanisanko
Millipede -Ọkun
Frog -Ọpọlọ
Chicken-Oromọ-Adiẹ
Nocturnal Animal-Ajao
Hound-Aja-Ọdẹ -
Elephant-Erin/Ajanaku
Sheep-Aguntan
Ram-Agbo
Woodcock -Agbe
A species of Woodcock-Aluko
White-feathered Bird -Lekeleke
Chamelon Ọga, Alagẹmọ
Crane-Bird -Akọ -
Parrot -Odidẹrẹ
Ostrich -Ogongo
White-Ant Ikan, Ikamudu
Tortoise-Ijapa
Tiger-Ẹkun
Lion-Kiniun
Pigeon-Ẹyẹle
Pig/Swine Ẹlẹdẹ
Eagle-Idi .
Guinea Fowl-Awo
Guinea Fowl-Ẹtu
Guinea Pig-Ẹmọ-Ile
Jelly-Fish-Ẹja-Odo
A species of Bird-Afẹrẹgbojo/Afe-imojo
Spider-Alantakun
Butterfly-Labalaba
Bee-Oyin
Cockroach -Ayan
Cricket-Irẹ
Crab -Akan
Housefly-Eṣinṣin/Eṣin
Gnats  -Kokoro - Ojuọti
Wall-Gecko - Ọmọnle
Mouse - Eliri
Colt Young Horse - Agodongbo
Woodpecker - Akoko
Palm-Bird-Ẹga
Insect-Ipin
Red-Ant-Abonilejọpọn
Civet-cat-Ẹta
Zebra-Kẹtẹkẹtẹ-Abila -
Owl - Owiwi
Lice - Ina-Ori
Bed-bug -Idun
Leopard-Amọtẹkun
Hind Abo-Agbọnrin
Cat-Ologinni
Turkey-Tolotolo
Swallow - Alapandẹdẹ
Kine - Abo-Malu
Stallion - Akọ-Ẹṣin
Gadfly-Iru, Eṣinṣin- N la
Duck - Pẹpẹyẹ  
Jackal - Akata/Ajako
pelican -- atiele

thehomeofsuccess@gmail.com
call or whatsapp 08027449908 or 08064941611

1 comment:

  1. Thanck you for all you teach us
    Please can you tell me the English name of the animal they call "Ẹmin" in yoruba ?

    ReplyDelete